Gdańska malarka uczy Szkotów polskiej kultury

źródło: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, www.miasta.gazeta.pl
autor: Przemysław Gulda
2009-02-22

Mali Szkoci poznawali polskie słowa, uczyli się liczyć po polsku, byli zafascynowani polską kulturą
– takie są efekty warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych w Szkocji przez Natalię Krzyżanowskę.

Gdańska malarka Natalia Krzyżanowska sama wymyśliła i przygotowała cały projekt. Przy jego realizacji
współpracowała z konsulatem polskim w Edynburgu. Pierwsza i jak się wówczas wydawało jedyna edycja, odbyła się
w grudniu ub.r.

– Wiedziałam, że w brytyjskich szkołach jest coraz więcej polskich dzieci, które trafiają na Wyspy wraz
z rodzicami wyjeżdżającymi tam do pracy – opowiada Krzyżanowska. – Chciałam przybliżyć polską kulturę i język
ich brytyjskim rówieśnikom.

Warsztaty odbyły się w dwóch miejscach: na wyspie Arran i w Edynburgu, w sumie wzięło w nich udział ponad
200 osób. W ich trakcie młodzi Szkoci mogli poznać kulturę trzech polskich regionów: Mazowsza, Małopolski i Kaszub.

Autorka przy prezentacjach poszczególnych części Polski wykorzystała ludowe legendy, muzykę i tańce,
filmy pokazujące specyfikę każdej z nich. Dzięki bogatej ikonografii wykorzystanej w projekcie, dzieci mogły
się zapoznać z dorobkiem regionalnego rzemiosła, rękodzielnictwa oraz ludowych artystów, poznawały zwyczaje związane
ze świętami i ważnymi wydarzeniami rodzinnymi.

Natalia Krzyżanowska prezentowała także stroje ludowe z danego regionu. Ważnym elementem warsztatów
były także prace ręczne, w ramach których szkockie dzieci wykonywały ludowe wycinanki czy malowały krakowską
szopkę.

– Zajęcia wzbudziły w dzieciach wielki entuzjazm – opowiada Krzyżanowska. – Polska im wyraźnie zaimponowała.
Chwaliły się znajomościa polskich słów, umiejętnością liczenia po polsku.

Program spotkał się także z bardzo pozytywnymi ocenami ze strony szkockich instytucji, które brały w
nim udział. W związku z tym polskie placówki dyplomatyczne w Wielkiej Brytanii zaproponowały gdańskiej malarce
kontynuowanie go także w tym roku. Prawdopodobnie zostanie rozszerzony na inne miasta w Szkocji i Irlandii Północnej,
a w przyszłości być może także na inne kraje europejskie, gdzie przebywa dużo Polaków.