2008 – XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie, Gdańsk