2019 maj – Zajęcia plastyczne w Placówce Wsparcia Dziennego w Gdyni.

W Świetlicy Środowiskowej „Świetlica Świętego Mikołaja ” w Gdyni, odbyły się ciekawe zajęcia plastyczne.  Tematem były potrzeby i ich zaspokajanie.

Dzieci pracowały na wykonanych przeze mnie pomocach dydaktycznych, przedstawiających zwierzęta w różnych sytuacjach obrazujących rodzinę. Materiały zostały fantastycznie przetworzone.

Potrzeby dziecka są bardzo realne: miłość, opieka, troska, utrzymanie, nauka, zabawa, uśmiech 🙂 . Bardzo pomysłowa jest 'higiena’ wpisana w rysunek „zebranie zwierząt” i „sport” domalowany samotnemu niedźwiadkowi. Poniżej zdjęcia prac dzieci i ilustracje wykorzystane do zajęć.

A to moje pomoce dydaktyczne przetworzone przez dzieci. Każdy rysunek był konsultowany ze specjalistami: pedagogami i socjoterapeutami, starannie przemyślany i zaprojektowany. Humor w rysunku też jest ważny 🙂

 

Ilustracje Natalia Krzyżanowska