2019 maj – Zajęcia plastyczne, Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Świętego Mikołaja w Gdyni.

Prace dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej.  Tematem zajęć były potrzeby i ich zaspokajanie.

Dzieci pracowały na wykonanych przeze mnie pomocach dydaktycznych, przedstawiających zwierzęta w różnych sytuacjach obrazujących rodzinę. Materiały zostały fantastycznie przetworzone.

Potrzeby dziecka są bardzo realne: miłość, opieka, troska, utrzymanie, nauka, zabawa, uśmiech 🙂 . Bardzo pomysłowa jest ‚higiena’ wpisana w rysunek „zebranie zwierząt” i „sport” domalowany samotnemu niedźwiadkowi. Poniżej zdjęcia prac dzieci i ilustracje wykorzystane do zajęć.

A to moje pomoce dydaktyczne przetworzone przez dzieci. Każdy rysunek był konsultowany ze specjalistami: pedagogami i socjoterapeutami, starannie przemyślany i zaprojektowany. Humor w rysunku też jest ważny 🙂